BİZİ TAKİP EDİN!

Sualtı Ortam Simülasyonu Artık Daha Kolay

Sualtı Ortam Modeli (SORTAM), yayılım modelleri yardımıyla her hangi bir aktif sonardan veya hedeften yayılan akustik sinyallerin sualtında ilerlemesini modelleyen, yazılım tabanlı bir sonar performans modelleme simülasyon aracıdır. SORTAM ile hem aktif hem de pasif sonar sistemlerinin, görev yapacakları ortam koşullarına bağlı olarak yüksek sadakat ile performans verileri modellenebilir.

SORTAM, herhangi bir sistem bağlı olmadan, bağımsız olarak çalışabilir. Çevresel ve akustik modeli, parametrik konteynerler ve grafik gereçlerle yapılandırmak için, kullanıcı dostu Grafiksel Kullanıcı Arayüzleri (GUI) sunar. Yayılım modelinin sonuçlarını ise grafiksel çıktılarla birlikte gösterir.

 

SORTAM, açık mimarisi ve modüler yapısıyla farklı kullanıcı ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde uyarlanabilir.

 

KoçSavunma, SORTAM’ın farklı sualtı akustik ve sonar modelleri ve web arayüzü eklentileri ile daha da gelişmiş bir ürün haline getirilmesi için de çalışmalar yürütüyor.

SORTAM’ın Özellikleri ve Kabiliyetleri

Bir sonar için en sık değiştirilen parametreleri içeren geniş parametre seti

Senaryo alanı oluşturma mekanizması

Yatay mesafeye bağlı olarak, birden fazla ses hızı profilini işleyebilme

Alan mesafesine bağlı olarak, deniz durumunu Beaufort ölçeğinde tanımlayabilme

Alan mesafesine bağlı olarak, dip ve yüzey yapısını yansıtma seviyelerine göre tanımlayabilme

Işın takibi modelinin çalışması sonucunda, mesafeye ve ortama bağlı olarak, akustik ortam modeli tarafından hesaplanan yayılım kayıplarının, tanımlanan sualtı alanındaki görüntüsünü sunma

Akustik bir kaynaktan belirli açılarda çıkan ışınların ilerlemesini simüle etme

Alan içerisinde bulunan bir nesneden yansıyan darbenin, alıcıya ulaşan sinyal seviyesini hesaplama ve gösterme

Hesaplanan SNR (Signal-to-Noise Ratio / Sinyal-Gürültü Oranı) değerine ve sonarın tespit eşiğine bağlı olarak bulunan, muhtemel tespit yüzdeleri

Deniz yüzeyinden, deniz dibinden ve su hacminden kaynaklanan yankılanma ve gürültü değerleri

KoçSavunma’nın

Sualtı Ortam Modeli’ni

Rekabetin Önüne Geçiren Kabiliyetleri