BİZİ TAKİP EDİN!
 

Smartium Blue

Smartium Blue; başta deniz suyu kalitesi parametreleri olmak üzere, deniz ortamındaki farklı meteorolojik, oşinografik, görsel, akustik vb. verileri yerinde ölçen; oluşan “büyük veri”yi işleyerek analizini yapan ve bu analizi kullanıcıların erişimine sunan; 7/24 esasında çalışan bir sistemdir.

Smartium Blue, sadece bir “anlık ve yerinde” (“in-situ”) ölçüm sistemi değildir; veriden bilgiye ve öngörüye yönelen bütünleşik bir bilgi sistemidir. Güneş paneliyle kendi enerjisini sağlayan şamandıralar veya denize konuşlu ölçüm birimleriyle birçok ayrı noktadan, anlık olarak sürekli veri toplayabilir. Toplanan bu veriler, şamandıra durum ve konum bilgileriyle birlikte, sunucu sisteme aktarılır. Farklı sensör verilerinin füzyonu ile oluşan bilgi, farklı ilgiye ve amaca sahip kullanıcılara (akademik camia, mülki idareler, sivil toplum kuruluşları vb.), ilgilendikleri yönleriyle sunulur. Kullanıcılar, sistemi kendi beklenti ve amaçları doğrultusunda yapılandırabilirler. Örneğin, her kullanıcı, farklı bir parametre için farklı eşik değerlerine göre alarmlar kurabilir; eşik değeri aşıldığında, doğrudan kendisine ulaşan bir mesajla durum hakkında bilgi sahibi olabilir.

Anahtar Teslim Çözüm

Sistemin kullanımı, bakımı, verilerinin bulut ortamında saklanması ve internet ortamında ilgilisine ulaştırılması, tamamen KoçSavunma tarafından sağlanır.

 

Ölçeklenebilir ve modüler yapısı sayesinde, Smartium Blue, deniz suyu kalitesinin yanı sıra farklı amaçlı kullanıma da açıktır. Örneğin, bölgesel deniz trafik bilgilerini merkez birimlere aktarılabilen açık deniz şamandırası veya fenerin durumunu, seyir yapan gemilere bildirebilen akıllı deniz feneri olarak kullanılabilir. Kirlilik yerine akustik verilerin toplanması ve bunların görsel bilgilerle desteklenmesi de mümkündür.

Geniş Kullanım Alanı

Smartium Blue, denize kıyısı bulunan ve buradaki kirlilikle ilgili bilgi sahibi olmak isteyen mülki idareler (valilikler, belediyeler vb.), kamu sağlığı yönetimi sorumluluğuna sahip birimler (Sağlık Bakanlığı, Tarım Bakanlığı vb.), liman ve marina işletmeleri, balık çiftlikleri, rafineri ve denize, akarsuya ya da göle deşarj yapan fabrika ve tesisler tarafından kullanılabilir.

KoçSavunma’nın

Smartium Blue’yu

Rekabetin Önüne Geçiren Kabiliyetleri