BİZİ TAKİP EDİN!
 

Kalite

Koç Bilgi ve Savunma Teknolojileri A.Ş Yönetimi ve tüm çalışanları;

Şirket misyon ve vizyonunun tüm çalışanlarımız ve iş ortaklarımız tarafından bilinmesinin sağlanması ve ortak hedeflere birlikte ilerlenmesi,

Yasa, yönetmelik, uluslararası standartlar ve Küresel İlkeler Sözleşmesi doğrultusunda çalışmaların yürütülmesi,

Şirket süreçlerinin, müşterilerin istek ve ihtiyaçlarına odaklı, uluslararası geçerliliği olan standartlarda tanımlanması (CMMI, ISO 9001, ISO 27001, ISO 14001, ISO45001); müşterinin verimliliğini en yüksek seviyeye ulaştıracak teknolojilerin kullanılarak hizmet sunulması,

Hizmet sürekliliğinde istikrarın sağlanması için kalite yönetimi ve bilgi güvenliği konularında risk ve fırsatların periyodik olarak değerlendirilmesi ve müşterilerimize bilgi sağlanması.

Tüm fiziksel ve sanal bilgi varlıklarımızın; gizliliğinin, bütünlüğünün, erişilebilirliğinin ve korunmasının ilgili taraflarımız, müşterilerimiz, iş ortaklarımız ve tadarikçilerimizin gereksinimlerini de karşılayacak şekilde düzenlenmesi, bilgi güvenliği ihlal olaylarının sayısını en aza indirgemek için gerekli önlemlerin alınması, ilgili taraflarımızın, çalışanlarımızın ve iş ortaklarımızın farkındalığının en üst seviyede turulması,

Çalışanlarımızın ve ekosistemdeki tüm unsurların iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması amacıyla tehlikelerin ortadan kaldırılması ve risklerin azaltılması, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili yasal şartların ve diğer tüm şartların yerine getirilmesi, iş sağlığı ve güvenliği sisteminin sürekli iyileştirilmesi amacıyla yürütülen faaliyetlere çalışanların danışma, katılımı ve görüşlerin alınması için gerekli platformların sağlanması, çalışanların olayları, tehlikeleri, riskleri ve fırsatları rapor etmeye teşvik edilmesi ve bu faaliyeti yaptıklarında çalışanların İşten çıkarılma tehdidi veya disiplin cezası gibi misillemelere karşı korunması,

Doküman, bina, tesis, makina, araç ve gerecin güvenliğinin sağlanması, gizlilik dereceli bilgi ve malzemeye yetkisiz personelin ulaşmasının önlenmesi,

Bakım kapsamına alınmış ve teslim edilmiş ürünlerin kritik fonksiyon ve süreçlerini etkileyecek olaylara karşı hazırlıklı olmak adına yerinde kontroller ile destek sağlanması,

Yürütülen projelerin performansının sağlıklı veriler, doğru yöntem ve sistemlerle ölçülmesi ve sürekli iyileştirmeler için girdi sağlanması,

İş süreçlerine yeni fikirlerle destek olunarak müşterilerin beklentileri doğrultusunda yaratıcı ve yenilikçi ürün ve hizmetlerin geliştirilmesi,

Müşterilerin istek ve gereksinimlerine odaklı, memnuniyeti beklentilerin üzerinde tutan stratejik yönetim yaklaşımlarının sergilenmesi ve değer yaratılması,

Tedarikçiler ve ekosisteminde birlikte çalıştığı kuruluşlarla faydalı ilişkiler kurulması ve onlarla birlikte büyümenin sürdürülmesi,

Amacımızı gerçekleştirmek için; iç ve dış hususları, ilgili taraf ihtiyaç ve beklentileri ve değişen dünya şartlarını yakından takip ederek, başarıyı sürdürmek için süreçlerin ve hizmetlerin, riskleri dikkate alarak fırsatlara odaklanmaktır,

Müşteri değerlendirmeleri ile ilgili olarak etkin, gerçekçi ve uygulanabilir çözümler sunulması ve müşteri haklarının korunması,

Konularında, kalite yönetimi süreçleri doğrultusunda çalışmayı ve müşteri memnuniyetinin sağlanmasını taahhüt eder.

KoçSavunma’nın süreç iyileştirme faaliyetlerinin ana hatları, şöyle sıralanır:

Gelişime açık alanların belirlenmesini ve her yıl tekrar eden öz değerlendirme süreçlerini içerir.

Gelişim sağlanabilecek alanlarda geliştirme teklifleri, her zaman sunulabilir ve sunulan her teklif değerlendirilir.

Her bir çalışanın fikirlerine her zaman değer verilir.

Her bir kanaldan gelen teklifler değerlendirilir.

Kabul görmüş tavsiyeler her zaman değerlendirilir.

SEI CMMI v1.3 Maturity Level 3

KoçSavunma, dünyada yaygın olarak kullanılan ve kurumların süreçlerinin olgunluk seviyesini, başka bir deyişle işlerini ne derecede iyi yaptıklarını ölçen Entegre Yetenek Olgunluk Modeli (Capability Maturity Model Integration / CMMI) kapsamında, 2007 yılından beri CMMI belgesine sahiptir. KoçSavunma’nın CMMI Seviye 3 sertifikası, son olarak, 2019 yılının Nisan ayında yenilendi.

ISO 9001:2015

KoçSavunma, kurulduğu tarihten itibaren, ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi standardı esaslarına göre oluşturulmuş süreç mimarisine göre çalışıyor. Tüm uygulamalarını, bu doğrultuda gerçekleştiriyor.

Endüstriyel Yetkinlik Değerlendirme ve Destekleme Programı (EYDEP)

Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) tarafından yürütülen Endüstriyel Yetkinlik Değerlendirme ve Destekleme Programı (EYDEP) değerlendirmesi sonucunda, Koç Bilgi ve Savunma Teknolojileri A.Ş. (KoçSavunma), Yazılım ve Tasarım (ES-501) kategorisinde en yüksek kademe olan A seviye sertifika almaya hak kazandı.

A seviyesindeki firmalar;

  • SSB projelerinde ana yüklenici olarak teklif verebilmekte,
  • Ana entegratör firmalar için projelerinde iş ortağı veya ana yüklenici olabilmekte,
  • Paydaş ana entegratör firmalar için doğrudan onaylı tedarikçi olabilmekte ve
  • Yabancı yükleniciler için doğrudan tedarikçi olacak şekilde adres gösterilmektedir.