BİZİ TAKİP EDİN!

Müşterek bir mesajlaşma sistemi olarak tasarlanan ve Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından halen kullanılan Mesaj ve Evrak Dağıtım Sistemi-2 (MEDAS-2), kapsamı dâhilindeki tüm kullanıcıların, aralarında, geniş bir yelpazedeki dokümanları, süratli ve güvenli olarak gönderip almasını sağlar. Ayrıca bu iletişimin koordinasyonuna ve arşivlenmesine de imkân tanır.

Yüksek Güvenlik

Karargâhlarda kullanıma yönelik bir çözüm olan MEDAS-2, açık anahtar altyapısı ile kullanıcılar arasında imzalı ve kriptolu bir mesajlaşma yapılmasına olanak tanır. Bunun yanında sistem, tek merkezden yönetilebilir. Sistem;

  • Bilgi güvenliğini tehdit edecek kötü niyetli bilgi paylaşımını ve dosya değişikliklerini
  • Ağa ve bilgiye yetkisiz erişimi
  • Güvenlik politikası ile ilgili ihlalleri
  • Saldırıları (bilgisayar tabanlı ya da virüs, solucan vb.)

tespit edecek ve engelleyecek mimariye ve tasarıma sahiptir.

İhtiyaca Özel Çözümler

KoçSavunma, son kullanıcının ihtiyaçları doğrultusunda özel çözümler sunmak amacıyla sistem analizi ve tasarımı faaliyetlerini tekrarlayarak MEDAS’ı uyarlayabilir. Bu uyarlamanın sonunda, sistem kurulumu ve entegrasyonu ile sistemin test ve tecrübeleri, yine KoçSavunma tarafından gerçekleştirilir. Ayrıca, operatör ve son kullanıcı eğitim merkezlerinin kurulumu ve entegrasyonu sağlanır ve operatör ve son kullanıcı eğitimleri verilir.

Teknik Özellikler

İmzalı ve şifreli e-posta hizmeti

Askeri mesajlaşma ve evrak dağıtımı işlevlerine sahip istemci yazılımı

X.509 tabanlı açık anahtar alt yapısı

ACP133/X.500 dizin servisi

Merkezi virüs koruma ve bilgisayar tabanlı saldırı tespit sistemleri

Ağ güvenliği

Merkezi sistem yönetim ve gözetim

Milli olay günlüğü toplama ve sorgulama sistemi

Yedekleme ve yedekten kurtarma hizmeti

İçerik yönetim hizmeti

Evrak ve doküman yönetim sistemleri ile entegrasyon

ACP127/Yüzer unsurlarla mesaj teatisi hizmeti

MEFORS (formatlı mesaj) ile entegrasyon

KoçSavunma’nın

Mesaj ve Evrak Dağıtım Sistemi’ni

Rekabetin Önüne Geçiren Kabiliyetleri