BİZİ TAKİP EDİN!
 

Hakkımızda

Koç Bilgi ve Savunma Teknolojileri A.Ş. (KoçSavunma), sualtı akustiğine yönelik çözümler başta olmak üzere, deniz platformlarının elektronik sistemlerini, Ar-Ge’ye dayalı bir yaklaşımla geliştiren bir teknoloji şirketidir.

 

KoçSavunma, çalışmalarını; “özgün, yenilikçi ve milli çözümleriyle sualtı akustik sistemlerinde lider” olma hedefi ile sürdürür.

 

Milli sermayeli bir kuruluş olan KoçSavunma’nın ürünleri ve hizmetleri de milli ve yerli çözümlerdir. Bu ürün ve hizmetler, Türkiye’de, Türk mühendisleri ve teknisyenleri tarafından, yüksek yerlilik oranı ile geliştirilir ve kullanıma sunulur.

Etkili ve Güvenilir Ürün ve Hizmetler

KoçSavunma; sualtı sistemlerinin tasarımı, akustik sinyal işleme, sualtı ortamı modelleme, akustik tespit-teşhis ve sınıflandırma, elektronik sistem tasarımı, gömülü yazılım uygulamaları, veri füzyonu, mekanik ürün tasarımı ve modelleme/simülasyon konularında, yenilikçi ve rekabetçi çözümler ortaya koyar.

 

Sualtı elektro-akustik sistemlerde, %75’in üzerine çıkan bir yerlilik oranı yakalayan ve ihracat iznine tabi hiçbir alt sistem, bileşen ve malzeme kullanmayan KoçSavunma, böylece, son kullanıcıların ihtiyaçlarını, her zaman güvenilir bir şekilde karşılar. Kullanıcı eğitimlerinden başlayıp, ürünün yaşam döngüsü boyunca desteklenmesine kadar devam eden hizmet ve servis desteğini, taşıdığı Koç markasının gücü ile tüm ürünlerine verir. Aynı zamanda, gemi-sistem entegrasyonu tecrübesiyle de ürünlerinin platformlara entegrasyonu aşamasında da son kullanıcıyı desteklemeye devam eder.

Fark Yaratan Tecrübe

KoçSavunma, Türkiye’de, sualtı akustiği alanında hizmet ve ürün sunan az sayıdaki kurum ve kuruluştan biridir; dünya genelinde de alanında en son teknolojiye sahip çözümleri geliştiren oyuncular arasında yer alır.

 

Alanında uzman insan kaynağı, KoçSavunma’nın öz yetkinliklerinin başında gelir. KoçSavunma’nın ekibi; sualtı sistemleri, akustik sinyal işleme, sualtı ortamı modelleme, akustik tespit-teşhis ve sınıflandırma konularında, farkındalık düzeyinde teorik bilgiye ve uygulama düzeyinde derin tecrübeye sahiptir. Bu tecrübe, sualtı akustiği alanında, KoçSavunma’ya, etkin çözümleri, kısa sürede ortaya çıkarabilmek adına eşine az rastlanır bir avantaj sağlar.

 

Sualtı Akustik Sistemleri zamansal ve mekânsal şartlara bağlı olarak sıcaklık, tuzluluk, derinlik, deniz taban yapısı ve deniz yüzey pürüzlülüğü gibi parametrelerin etkisi altında farklı performans gösterirler. Bu noktada, akustik sistemlerin elektronik ve yazılımsal tasarımlarının müşteri isterlerine bağlı olarak değiştirilmesi, çok önemli bir verimlilik farkı yaratır. Ayrıca gerçek sahadan gelen geri beslemeler ve deniz testleri ile yapılan hassas (fine-tune) ayarlar da sistemin performans mükemmeliyetini arttırır. Bir sualtı akustik sisteminin ön tasarım ve kritik tasarımı sonucunda ortaya konan eforun en az 3-4 misli zaman, deniz testlerinde geçer. KoçSavunma’nın ürettiği akustik sistemlerin oluşturduğu birikim ve tecrübe, bu konularda önemli bir fark yaratır. KoçSavunma’nın tecrübeli ekibi ve kurumsal olarak oturmuş altyapısı ve süreçleri, saha testlerini, deniz ortamındaki yeni olguların keşfedildiği süreçler olmaktan çıkartır ve yapılan tasarımların hızlıca doğrulandığı faaliyetler haline getirir. Böylece, son kullanıcılarda yüksek memnuniyet yaratan sonuçlar elde edilir.

 

KoçSavunma, bu tecrübesini, sahada ölçüm yapma ve veri toplama konularındaki yetkinlikleriyle sürekli geliştirir.

Teknolojinin İntegrali, Ürünlerin Türevi

KoçSavunma, geliştirdiği çözümleri, farklı şekillerde bir araya getirerek türev sistemler ortaya koyar. Uzmanlık alanlarında, teknolojinin integralini; ürünlerinin ise türevini alır. Böylece, özel ihtiyaçları da karşılayabilen çözümleri, hızlı ve maliyet etkin bir şekilde geliştirebilir.

Koç Holding ve KoçSistem’in Gücü

KoçSavunma, Fortune Global 500 sıralamasında yer alan tek Türk şirketi olan Koç Holding’in bünyesinde faaliyet gösteren KoçSistem’in bir iştirakidir.

Türk ve Uluslararası Son Kullanıcıların Tercih Ettiği Çözümler

KoçSavunma, tüm çözümlerini, özgün Ar-Ge çalışmaları yaparak ortaya koyar. Kendi öz kaynaklarının yanı sıra hem ihtiyaç duyulan altyapıları oluştururken hem de projeleri yürütürken TÜBİTAK’ın önemli desteklerini alır ve planlı bir şekilde büyümesini sürdürür.

 

KoçSavunma; deniz platformlarında ve sualtı harbi alanında, bağımsız bir sistem olarak kullanılan ya da daha büyük bir sistemin parçası olan çeşitli özgün çözümler geliştirmeye devam ediyor. Faaliyetlerini, uzun vadeli iş birliklerine dayalı ve sürdürülebilir bir ekosistemin parçası olarak yürüten KoçSavunma, ortaya çıkarttığı etkin ve güvenilir ürün ve hizmetleri; Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) ve ana entegratörlerin yanı sıra dost ve müttefik ülkelerdeki kullanıcılara da gururla sunuyor.