BİZİ TAKİP EDİN!
 

Kurumsal Sorumluluk

  1. /
  2. Kurumsal Sorumluluk

2000 yılından günümüze giderek yaygınlaşan Küresel İlkeler Sözleşmesi, gönüllülük esasıyla benimseniyor ve ilkelere uyum konusundaki çalışmalar, Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi internet sayfası aracılığıyla raporlanıyor.

 

Küresel İlkeler Sözleşmesi, insan hakları, çalışma koşulları, çevre ve yolsuzlukla mücadele konularında belirlenen 10 ilkeden oluşuyor. Bu ilkeler risk yönetimi, verimlilik artışı, çalışan motivasyonu ve bağlılığı, marka bilinci, yeni piyasalara erişim açısından şirket ve kuruluşların daha yüksek hedeflere ulaşabilmesi için yol gösterici bir perspektifle hazırlanıyor.

 

Küresel İlkeler Sözleşmesi internet sayfasında (www.unglobalcompact.org) Haziran 2014 itibarıyla yer alan bilgilere göre, Küresel İlkeler Sözleşmesi, 8.100’ü iş dünyasından, 4.271’i kamu kuruluşları, yerel yönetimler, dernek ve vakıflar, sendikalar, mesleki örgütler ve akademik kuruluşlardan olmak üzere, 130 ülkeden 12.000’den fazla katılımcıya ulaşmıştır. Küresel İlkeler Sözleşmesi Türkiye’de de 291 katılımcıya ulaşan faal bir yerel ağa sahiptir.

Küresel İlkeler Sözleşmesi’nin 10 İlkesi

İnsan Hakları

İlke 1: İş dünyası, ilan edilmiş insan haklarını desteklemeli ve bu haklara saygı duymalı

 

İlke 2: İş dünyası, insan hakları ihlallerinin suç ortağı olmamalı

Çalışma Standartları

İlke 3: İş dünyası çalışanların sendikalaşma ve toplu müzakere özgürlüğünü desteklemeli

 

İlke 4: Zorla ve zorunlu işçi çalıştırılmasına son verilmeli

 

İlke 5: Her türlü çocuk işçi çalıştırılmasına son verilmeli

 

İlke 6: İşe alım ve işe yerleştirmede ayrımcılığa son verilmeli

Çevre

İlke 7: İş dünyası çevre sorunlarına karşı ihtiyati yaklaşımları desteklemeli

 

İlke 8: İş dünyası çevresel sorumluluğu artıracak her türlü faaliyete ve oluşuma destek vermeli

 

İlke 9: İş dünyası çevre dostu teknolojilerin gelişmesini ve yaygınlaşmasını desteklemeli

Yolsuzlukla Mücadele

İlke 10: İş dünyası rüşvet ve haraç dahil her türlü yolsuzlukla savaşmalı

 

https://www.unglobalcompact.org