BİZİ TAKİP EDİN!
 

Kalite

KoçSavunma’nın yönetimi ve tüm çalışanları;

Şirket misyon ve vizyonunun tüm çalışanlar ve iş ortakları tarafından bilinmesinin sağlanmasını ve ortak hedeflere birlikte ilerlenmesini,

Yasa, yönetmelik, uluslararası standartlar ve Küresel İlkeler Sözleşmesi doğrultusunda çalışmaların yürütülmesini,

Şirket süreçlerinin, müşterilerin istek ve ihtiyaçlarına odaklı, uluslararası geçerliği olan standartlarda tanımlanmasını (CMMI, ISO 9001); müşterinin verimliliğini en yüksek seviyeye ulaştıracak teknolojilerin kullanılarak hizmet sunulmasını,

Doküman, bina, tesis, makina, araç ve gerecin güvenliğinin sağlanmasını; gizlilik dereceli bilgi ve malzemeye yetkisiz personelin ulaşmasının önlenmesini,

Bakım kapsamına alınmış ve teslim edilmiş ürünlerin kritik fonksiyon ve süreçlerini etkileyecek olaylara karşı hazırlıklı olmak için yerinde kontroller ile destek sağlanmasını,

Yürütülen projelerin performansının sağlıklı veriler, doğru yöntem ve sistemlerle ölçülmesi ve sürekli iyileştirmeler için girdi sağlanmasını,

İş süreçlerine yeni fikirlerle destek olunarak müşterilerin beklentileri doğrultusunda yaratıcı ve yenilikçi ürün ve hizmetlerin geliştirilmesini,

Müşterilerin istek ve gereksinimlerine odaklı, memnuniyeti beklentilerin üzerinde tutan stratejik yönetim yaklaşımlarının sergilenmesini ve değer yaratılmasını,

Tedarikçilerle ve ekosistemde birlikte çalışılan kuruluşlarla faydalı ilişkiler kurulmasını ve onlarla birlikte büyümenin sürdürülmesini,

İç ve dış hususları, ilgili taraf ihtiyaçlarını ve beklentilerini ve değişen dünya şartlarını yakından takip ederek başarıyı sürdürmek için süreçlerin ve hizmetlerin risklerini dikkate almayı ve fırsatlara odaklanmayı,

Müşteri değerlendirmeleri ile ilgili olarak etkin, gerçekçi ve uygulanabilir çözümler sunmayı ve müşteri haklarının korunmasını,

Konularında, kalite yönetimi süreçleri doğrultusunda çalışmayı ve müşteri memnuniyetinin sağlanmasını taahhüt eder.

KoçSavunma’nın süreç iyileştirme faaliyetlerinin ana hatları, şöyle sıralanır:

Gelişime açık alanların belirlenmesini ve her yıl tekrar eden öz değerlendirme süreçlerini içerir.

Gelişim sağlanabilecek alanlarda geliştirme teklifleri, her zaman sunulabilir ve sunulan her teklif değerlendirilir.

Her bir çalışanın fikirlerine her zaman değer verilir.

Her bir kanaldan gelen teklifler değerlendirilir.

Kabul görmüş tavsiyeler her zaman değerlendirilir.

SEI CMMI v1.3 Maturity Level 3

KoçSavunma, dünyada yaygın olarak kullanılan ve kurumların süreçlerinin olgunluk seviyesini, başka bir deyişle işlerini ne derecede iyi yaptıklarını ölçen Entegre Yetenek Olgunluk Modeli (Capability Maturity Model Integration / CMMI) kapsamında, 2007 yılından beri CMMI belgesine sahiptir. KoçSavunma’nın CMMI Seviye 3 sertifikası, son olarak, 2019 yılının Nisan ayında yenilendi.

ISO 9001:2015

KoçSavunma, kurulduğu tarihten itibaren, ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi standardı esaslarına göre oluşturulmuş süreç mimarisine göre çalışıyor. Tüm uygulamalarını, bu doğrultuda gerçekleştiriyor.

Endüstriyel Yetkinlik Değerlendirme ve Destekleme Programı (EYDEP)

Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) tarafından yürütülen Endüstriyel Yetkinlik Değerlendirme ve Destekleme Programı (EYDEP) değerlendirmesi sonucunda, Koç Bilgi ve Savunma Teknolojileri A.Ş. (KoçSavunma), Yazılım ve Tasarım (ES-501) kategorisinde en yüksek kademe olan A seviye sertifika almaya hak kazandı.

A seviyesindeki firmalar;

  • SSB projelerinde ana yüklenici olarak teklif verebilmekte,
  • Ana entegratör firmalar için projelerinde iş ortağı veya ana yüklenici olabilmekte,
  • Paydaş ana entegratör firmalar için doğrudan onaylı tedarikçi olabilmekte ve
  • Yabancı yükleniciler için doğrudan tedarikçi olacak şekilde adres gösterilmektedir.